TYC là gì? Ý nghĩa của từ tyc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

TYC là gì? Ý nghĩa của từ tyc

TYC là gì ?

TYC là “Theo yêu cầu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TYC

TYC có nghĩa “Theo yêu cầu”. Từ này cũng là từ thường hay xuất hiện trên facebook dưới dạng các hình thức kêu gọi tương tác giữa những người dùng với nhau.

TYC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TYC là “Theo yêu cầu”.

Viết tắt TYC với nghĩa khác:
+ Texas Youth Commission: Ủy ban Thanh niên Texas (Hoa Kỳ).
+ Thomas Young Centre: Trung tâm Thomas Young (Luân Đôn, vương quốc Anh).
+ Tibetan Youth Congress: Đại hội Thanh niên Tây Tạng.
+ Standard Roller Chain: Chuỗi con lăn tiêu chuẩn.
+ Tyrocoin:
+ Teaching Young Children: Dạy trẻ nhỏ.
+ Trace Your Claim: Theo dõi yêu cầu của bạn.

Post Top Ad