HMT là gì? Ý nghĩa của từ hmt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

HMT là gì? Ý nghĩa của từ hmt

HMT là gì ?

HMT là “Hold me tight” trong tiếng Anh, “Hệ mặt trời” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HMT

**NGOẠI NGỮ

HMT có nghĩa “Hold me tight”, dịch sang tiếng Việt là “Ôm tôi thật chặt”.

**VIỆT NGỮ

HMT có nghĩa “Hệ mặt trời” trong tiếng Việt.

HMT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HMT là “Hệ mặt trời”, “Hold me tight”.

Viết tắt HMT với nghĩa khác:
+ Histamine N-methyltransferase: Một enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa của histamine.
+ Ham Street railway station: Ga đường sắt Ham Street (Anh). Với HMT là mã ga.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HMT:
+ TVT: Gương mặt đang khóc.
+ MT: Mặt trận.
+ LH: Liên hệ.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ NLMT: Năng lượng mặt trời.
...

Post Top Ad