EOD là gì? Ý nghĩa của từ eod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

EOD là gì? Ý nghĩa của từ eod

EOD là gì ?

EOD là “End of day” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EOD

EOD có nghĩa “End of day”, dịch sang tiếng Việt là “Cuối ngày”.

EOD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EOD là “End of day”.

Một số kiểu EOD viết tắt khác:
+ Explosive ordnance disposal: Xử lý vật liệu nổ.
+ Education Opens Doors: Giáo dục mở cửa. Tên tổ chức phi lợi nhuận tại Texas, Hoa Kỳ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EOD:
+ YEP: Year End Party (Tiệc tất niên).
+ 2MORO: Tomorrow (Ngày mai).
...

Post Top Ad