OMW là gì? Ý nghĩa của từ omw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

OMW là gì? Ý nghĩa của từ omw

OMW là gì ?

OMW là “On my way” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OMW

OMW có nghĩa “On my way”, dịch sang tiếng Việt là “Trên đường của tôi (trên đường đến)”. Khi bạn có một cuộc hẹn và ai đó gọi cho bạn để hỏi bạn đang ở đâu, bạn trả lời "on my way" có nghĩa là đang trên đường đến.

OMW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OMW là “On my way”.

Một số kiểu OMW viết tắt khác:
+ Oxygen Music Works: Tên của một hãng thu âm.
+ Oh my word: Ôi từ ngữ của tôi. Mặc dù tạm dịch theo nghĩa tiếng Việt là vậy, tuy nhiên cụm từ này dùng để thể hiện cảm xúc (bất ngờ, kinh ngạc, giật mình...) của người nói.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OMW:
+ SMH: Shaking My Head (Lắc đầu).
...

Post Top Ad