GR8 là gì? Ý nghĩa của từ gr8 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

GR8 là gì? Ý nghĩa của từ gr8

GR8 là gì ?

GR8 là “Great” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GR8

GR8 có nghĩa “Great”, dịch sang tiếng Việt là “Tuyệt, tuyệt vời, giỏi, hay”. Đây là kiểu viết cách điệu và được xem như một từ lóng xuất hiện trên mạng internet. Thay vì viết great thì nhiều người chỉ viết "gr" và thêm số "8" vào, có lẽ do cách phát âm của "eight(8)" gần như tương đồng.

GR8 là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng GR8 là “Great”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GR8:
+ IDK: I Don't Know (tôi không biết).
+ NP: No Problem (không vấn đề gì).
+ GF: Girlfriend (bạn gái).
+ RL: Real Life (cuộc sống thực).
...

Post Top Ad