FYR là gì? Ý nghĩa của từ fyr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

FYR là gì? Ý nghĩa của từ fyr

FYR là gì ?

FYR là “For Your Reference” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FYR

FYR có nghĩa “For Your Reference”, dịch sang tiếng Việt là “Dành cho bạn tham khảo”. Từ này thường bắt đầu cho phần lưu ý nhằm thông tin tới người đọc nội dung. Nó hay xuất hiện trong email, quảng cáo, tuyển dụng, giới thiệu sản phẩm...

FYR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FYR là “For Your Reference”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FYR:
+ F9: Fine (tốt, ổn).
+ FTW: For the win (dành cho chiến thắng).
+ FYA: For Your Amusement (cho sự tiêu khiển của bạn).
+ YW: You're welcome (không có gì).
+ YOLO: You Only Live Once (bạn chỉ sống 1 lần).
+ YEP: Yes (vâng).
...

Post Top Ad