SMLT là gì? Ý nghĩa của từ smlt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

SMLT là gì? Ý nghĩa của từ smlt

SMLT là gì ?

SMLT là “Split Multi-Link Trunking” trong tiếng Anh, “Sờ mó lung tung” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SMLT

**NGOẠI NGỮ

SMLT có nghĩa “Split Multi-Link Trunking”, dịch sang tiếng Việt là “Phân chia Trunking Đa Liên kết”. Thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính.

**VIỆT NGỮ

SMLT có nghĩa “Sờ mó lung tung” trong tiếng Việt.

SMLT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMLT là “Sờ mó lung tung”, “Split Multi-Link Trunking”.

Post Top Ad