SGG là gì? Ý nghĩa của từ sgg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

SGG là gì? Ý nghĩa của từ sgg

SGG là gì ?

SGG là “Siêu giảm giá” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SGG

SGG có nghĩa “Siêu giảm giá”.

SGG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SGG là “Siêu giảm giá”.

Viết tắt SGG với nghĩa khác:
+ Shop giảm giá (cửa hàng giảm giá).

Gợi ý viết tắt liên quan đến SGG:
+ NH: Ngân hàng.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ XĐGN: Xoá đói giảm nghèo.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ GT: Giá trị.
...

Post Top Ad