WRU là gì? Ý nghĩa của từ wru - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

WRU là gì? Ý nghĩa của từ wru

WRU là gì ?

WRU là “Where are you?” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WRU

WRU có nghĩa “Where are you?”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn ở đâu?”.

WRU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WRU là “Where are you?”.

Một số kiểu WRU viết tắt khác:
+ Who are you?: Bạn là ai?.
+ Welsh Rugby Union: Liên đoàn bóng bầu dục xứ Wales.
+ Waikato Rugby Union: Liên đoàn bóng bầu dục Waikato (New Zealand).

Gợi ý viết tắt liên quan đến WRU:
+ WB: Welcome back (chào mừng trở lại).
+ WTB: Want to buy (muốn mua).
+ U: You (bạn, các bạn).
+ HF: Have fun (chúc vui).
...

Post Top Ad