SJWS là gì? Ý nghĩa của từ sjws - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

SJWS là gì? Ý nghĩa của từ sjws

SJWS là gì ?

SJWS là “social justice warrior(s)” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SJWS

SJWS có nghĩa “social justice warrior(s)”, dịch sang tiếng Việt là “(những) chiến binh công lý xã hội”. Thuật ngữ này dùng đề cập đến những cá nhân có quan điểm thúc đẩy tiến bộ xã hội. Từ này bắt nguồn từ cuối thế kỷ 20 với nghĩa trung lập hoặc tích cực, nhưng vào năm 2011 khi xuất hiện trên twitter nó đã chuyển sang nghĩa hoàn toàn tiêu cực.

SJWS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SJWS là “social justice warrior(s)”.

Post Top Ad