TTPL là gì? Ý nghĩa của từ ttpl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

TTPL là gì? Ý nghĩa của từ ttpl

TTPL là gì ?

TTPL là “Tương tác bình luận” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTPL

TTPL có nghĩa “Tương tác bình luận”. Do nhiều bạn trẻ thường dùng từ "p" thay thế cho từ "b", như "pình" thay cho "bình". Vì vậy, "ttpl" là kiểu viết tắt của "tương tác pình (bình) luận". Thật chất trên facebook nó khá phổ biến, bởi một số cá nhân rất muốn có nhiều lượt tương tác với người khác, nên thường viết kèm hashtag #ttpl để trao đổi lẫn nhau.

TTPL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTPL là “Tương tác bình luận”.

Viết tắt TTPL với nghĩa khác:
+ Tâm thần phân liệt: Đây là tên của một loại bệnh loạn thần với các triệu chứng như hoang tưởng, ảo giác, tăng trương lực...

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTPL:
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ TBD: Thái Bình Dương.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ BD: Bình Dương.
+ KLĐT: Kết luận điều tra.
...

Post Top Ad