TTQL là gì? Ý nghĩa của từ ttql - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

TTQL là gì? Ý nghĩa của từ ttql

TTQL là gì ?

TTQL là “Tương tác qua lại” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTQL

TTQL có nghĩa “Tương tác qua lại”. Từ ttql này xuất hiện rất nhiều trên facebook, trong các bình luận và nhiều bài đăng. Thật chất, đây cũng là một cách kêu gọi lượt tương tác giữa những người dùng với nhau. Nó đôi khi được viết dưới dạng hashtag #ttql. Khi ai đó dùng từ này, tức là mong muốn sẽ nhận được các lượt tương tác (thích, bình luận) bởi các người khác, và chính bản thân họ cũng sẽ có hành động tương tự để đáp lại cho những ai đã giúp họ.

TTQL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTQL là “Tương tác qua lại”.

Viết tắt TTQL với nghĩa khác:
+ Thông tin quản lý.
+ Trung tâm quản lý.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTQL:
+ ĐTTXQM: Đào tạo từ xa qua mạng.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ TTPL: Tương tác bình luận.
+ TT: Tương tác.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
...

Post Top Ad