ACP là gì? Ý nghĩa của từ acp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

ACP là gì? Ý nghĩa của từ acp

ACP là gì ?

ACP là “Accept” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACP

ACP có nghĩa “Accept”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng ý, chấp nhận, bằng lòng, ưng thuận”. Kiểu viết này được nhiều người dùng sử dụng trên facebook và trong các ứng dụng nhắn tin. Nó thường mang nghĩa là "chấp nhận kết bạn" từ lời mời kết bạn của ai, hoặc chấp nhận vào một nhóm (hội, diễn đàn, cộng đồng) nào đó. Và không chỉ xuất hiện nhiều trong các bình luận hoặc lời nhắn trên facebook mà acp còn có thể dễ dàng bắt gặp ở tiktok, instagram, zalo ...

ACP là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng ACP là “Accept”.

Một số kiểu ACP viết tắt khác:
+ African, Caribbean and Pacific Group of States: Nhóm các quốc gia Châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương.
+ Automatic Colt Pistol: Súng lục Colt tự động.
+ Acampe: Một chi của loài hoa phong lan, thường được viết thành "Acp".
+ Accessory gland protein: Protein tuyến phụ.
+ Acepromazine: Tên loại thuốc chống loạn thần.
+ Acyl carrier protein.
+ Automatic and controlled processes: Quy trình tự động và được kiểm soát.
+ IBM Airline Control Program: Chương trình Kiểm soát Hàng không IBM. Tên hệ điều hành phần mềm của IBM.
+ Algebra of Communicating Processes: Đại số của các quá trình giao tiếp.
+ Average CPU power: Công suất CPU trung bình.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ACP:
+ CCMS: Committee on the Challenges of Modern Society (Ủy ban về những thách thức của xã hội hiện đại).
+ VNM: Value of Non-originating Material (Giá trị nguyên liệu không có xuất xứ).
+ SRP: Self-Defence of the Republic of Poland (Lực lượng tự vệ của Cộng hòa Ba Lan).
+ SGT: Society of Glass Technology (Hiệp hội công nghệ thủy tinh).
+ DTH: Doctor of Theology (Tiến sĩ thần học).
+ VD: Volume of distribution (Thể tích phân bố).
...

Post Top Ad