ACK là gì? Ý nghĩa của từ ack - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

ACK là gì? Ý nghĩa của từ ack

ACK là gì ?

ACK là “Acknowledgement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACK

ACK có nghĩa “Acknowledgement”, dịch sang tiếng Việt là “Xác nhận”. Từ này không chỉ được sử dụng nhiều trong văn viết trên internet, mà còn rất phổ biến trong lĩnh vực máy tính và mạng máy tính. ACK là tín hiệu thông báo việc xác nhận kết nối trong quá trình giao tiếp của máy tính.

ACK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng ACK là “Acknowledgement”.

Một số kiểu ACK viết tắt khác:
+ Amsterdam Compiler Kit: Bộ trình biên dịch Amsterdam. Tên của một trình biên dịch sử dụng trên máy tính.
+ Alexa Connect Kit: Bộ công cụ kết nối Alexa.
+ Nantucket Memorial Airport: Sân bay Tưởng niệm Nantucket. Tên một sân bay ở Hoa Kỳ có mã là ACK.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ACK:
+ VCL: Chu Lai Airport (Sân bay Chu Lai).
+ TNC: Trusted Network Connect (Kết nối mạng tin cậy).
+ MHX: Manihiki Island Airport (Sân bay đảo Manihiki).
+ HHH: Hilton Head Airport (Sân bay Hilton Head).
...

Post Top Ad