MUC là gì? Ý nghĩa của từ muc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

MUC là gì? Ý nghĩa của từ muc

MUC là gì ?

MUC là “Message Understanding Conference” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MUC

MUC có nghĩa “Message Understanding Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị hiểu thông điệp”. Tên của một cuộc thi có chủ đề liên quan đến việc khai thác thông tin.

MUC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MUC là “Message Understanding Conference”.

Một số kiểu MUC viết tắt khác:
+ Multi-user chat: Trò chuyện nhiều người dùng.
+ Meritorious Unit Commendation: Tuyên dương đơn vị xuất sắc. Một giải thưởng của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MUC:
+ LOU: Letter Of Understanding (Thư hiểu biết).
+ APU: Accelerated Processing Unit (Bộ xử lý tăng tốc).
+ CM: Commercial Message (Thông điệp thương mại).
+ FPU: Floating-Point Unit (Đơn vị dấu phẩy động).
+ SMB: Server Message Block (Khối thông điệp máy chủ).
...

Post Top Ad