ADM là gì? Ý nghĩa của từ adm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

ADM là gì? Ý nghĩa của từ adm

ADM là gì ?

ADM là “Arrow Diagramming Method” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ADM

ADM có nghĩa “Arrow Diagramming Method”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp sơ đồ mũi tên”. Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính, nó là tên của một kỹ thuật sơ đồ mạng.

ADM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ADM là “Arrow Diagramming Method”.

Một số kiểu ADM viết tắt khác:
+ Add-Drop Multiplexer: Bộ ghép kênh bổ sung. Tên của một phần tử quan trọng trong mạng cáp quang.
+ Agency Debit Memo: Thư báo ghi nợ đại lý.
+ Architecture Driven Modernization : Hiện đại hóa theo hướng kiến trúc.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ADM:
+ IM: Input Method (Phương pháp nhập).
+ AMS: Access Method Services (Dịch vụ phương thức truy cập).
+ EIA: Environmental Investigation Agency (Cơ quan điều tra môi trường).
+ MPM: Metra Potential Method (Phương pháp tiềm năng Metra).
+ ASA: United States Army Security Agency (Cơ quan an ninh quân đội Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad