APAC là gì? Ý nghĩa của từ apac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

APAC là gì? Ý nghĩa của từ apac

APAC là gì ?

APAC là “Asia-Pacific” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APAC

APAC có nghĩa “Asia-Pacific”, dịch sang tiếng Việt là “Châu Á - Thái Bình Dương”. Tên của một khu vực địa lý trên Trái Đất, viết rút gọn bởi các từ in hoa trong cụm từ tiếng Anh Asia - PACific.

APAC là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng APAC là “Asia-Pacific”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến APAC:
+ ACP: Accept (Đồng ý, chấp nhận).
+ PNC: Police National Computer (Máy tính quốc gia cảnh sát).
+ CYA: See you again (Gặp lại bạn sau).
+ CA: Certificate Authority (Nhà cung cấp chứng thực số).
...

Post Top Ad