WED là gì? Ý nghĩa của từ wed - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

WED là gì? Ý nghĩa của từ wed

WED là gì ?

WED là “Wednesday” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WED

WED có nghĩa “Wednesday”, dịch sang tiếng Việt là “Thứ tư”.

WED là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng WED là “Wednesday”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WED:
+ WACKY: Eccentric Behavior (Hành vi lập dị).
+ WEE: Work Experience Education (Giáo dục kinh nghiệm làm việc).
+ EIA: Environmental Impact Assessment (Đánh giá tác động môi trường).
+ DAP: Delivery At Place (Giao hàng tận nơi).
+ DDL: Data Definition Language (Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu).
...

Post Top Ad