VVIP là gì? Ý nghĩa của từ vvip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

VVIP là gì? Ý nghĩa của từ vvip

VVIP là gì ?

VVIP là “Very Very Important Person” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VVIP

VVIP có nghĩa “Very Very Important Person”, dịch sang tiếng Việt là “Người cực kỳ quan trọng”.

VVIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VVIP là “Very Very Important Person”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VVIP:
+ VIF: Very Important Friend (Người bạn rất quan trọng).
+ PIO: Person of Indian Origin (Người gốc Ấn Độ).
+ VET: Veterinary (Thú y).
+ IN4: Info (Thông tin).
+ IG: Instagram.
+ INT: Integer (Số nguyên).
...

Post Top Ad