DR là gì? Ý nghĩa của từ dr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

DR là gì? Ý nghĩa của từ dr

DR là gì ?

DR là “Doctor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DR

DR có nghĩa “Doctor”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ”.

DR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DR là “Doctor”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DR:
+ MD: Medicinae Doctor (Bác sĩ y khoa).
+ DTH: Doctor of Theology (Tiến sĩ thần học).
+ DCOM: Doctor of Commerce (Tiến sĩ thương mại).
+ DTP: Desktop publishing (Chế bản điện tử).
+ DIP: Dual In-line Package (Gói nội tuyến kép).
+ RAND: Random (Ngẫu nhiên).
+ RSVP: Please Respond (Vui lòng phản hồi).
+ RECAP: Recapitalization (Tái cấp vốn).
...

Post Top Ad