ABM là gì? Ý nghĩa của từ abm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

ABM là gì? Ý nghĩa của từ abm

ABM là gì ?

ABM là “Account-Based Marketing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ABM

ABM có nghĩa “Account-Based Marketing”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếp thị dựa trên tài khoản”.

ABM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ABM là “Account-Based Marketing”.

Một số kiểu ABM viết tắt khác:
+ Activity-Based Management: Quản lý dựa trên hoạt động.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ABM:
+ AIM: Artificial Intelligence Marketing (Tiếp thị trí tuệ nhân tạo).
+ ILM: Infrastructure Lifecycle Management (Quản lý vòng đời cơ sở hạ tầng).
+ CM: Content Management (Quản lý nội dung).
+ PIM: Product Information Management (Quản lý thông tin sản phẩm).
+ CDM: Clinical Data Management (Quản lý dữ liệu lâm sàng).
+ ARVO: Afternoon (Buổi chiều).
+ ABV: Alcohol By Volume (Độ cồn).
+ BLVD: Boulevard (Đại lộ).
...

Post Top Ad