APB là gì? Ý nghĩa của từ apb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

APB là gì? Ý nghĩa của từ apb

APB là gì ?

APB là “All-Points Bulletin” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APB

APB có nghĩa “All-Points Bulletin”, dịch sang tiếng Việt là “Bản tin toàn điểm”.

APB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APB là “All-Points Bulletin”.

Một số kiểu APB viết tắt khác:
+ Advanced Peripheral Bus: Bus ngoại vi nâng cao.
+ Atrial Premature Beat: Tâm nhĩ đập sớm.
+ Accounting Principles Board: Ban nguyên tắc kế toán.

Gợi ý viết tắt liên quan đến APB:
+ PECL: Principles of European Contract Law (Các nguyên tắc của Luật Hợp đồng Châu Âu).
+ BOB: Breakout Board (Bo mạch độ phá).
+ BRIM: Board of Risk and Insurance Management (Ban quản lý rủi ro và bảo hiểm).
+ HRA: Human Resource Accounting (Kế toán nguồn nhân lực).
+ SMB: System Management Bus (Bus quản lý hệ thống).
...

Post Top Ad