AWOL là gì? Ý nghĩa của từ awol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

AWOL là gì? Ý nghĩa của từ awol

AWOL là gì ?

AWOL là “Absent Without Official Leave” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AWOL

AWOL có nghĩa “Absent Without Official Leave”, dịch sang tiếng Việt là “Vắng mặt mà không có chính thức nghỉ phép”. Thuật ngữ sử dụng nhiều trong quân đội, đó là những người lính đã rời đơn vị mà không xin phép, tuy nhiên không hẳn là có ý định đào ngũ. Hoặc, nó còn đề cập đến những cá nhân vắng mặt ở những nơi đáng lẽ ra phải có mặt.

AWOL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AWOL là “Absent Without Official Leave”.

Một số kiểu AWOL viết tắt khác:
+ Alcohol without liquid: Rượu không chất lỏng. Tên của một phương pháp trong việc quản lý rượu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AWOL:
+ ABV: Alcohol By Volume (Độ cồn).
+ TAR: Thrombocytopenia with Absent Radius (Giảm tiểu cầu không bán kính).
+ LCCT: Liquid crystal contact thermography (Nhiệt kế tiếp xúc tinh thể lỏng).
...

Post Top Ad