ASA là gì? Ý nghĩa của từ asa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

ASA là gì? Ý nghĩa của từ asa

ASA là gì ?

ASA là “Advertising Standards Authority” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASA

ASA có nghĩa “Advertising Standards Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan tiêu chuẩn quảng cáo”. Tên của tổ chức liên quan đến việc thẩm định các loại quảng cáo.

ASA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASA là “Advertising Standards Authority”.

Một số kiểu ASA viết tắt khác:
+ Acetylsalicylic Acid: Axit acetylsalicylic. Tên một loại thuốc có công dụng giúp giảm đau, còn được biết đến với tên gọi phổ biến là Aspirin.
+ Auditory Scene Analysis: Phân tích cảnh thính giác.
+ Air Services Agreement: Hợp đồng dịch vụ hàng không.
+ United States Army Security Agency: Cơ quan an ninh quân đội Hoa Kỳ.
+ Accessible Surface Area: Diện tích bề mặt có thể tiếp cận.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ASA:
+ LSB: Low Surface Brightness (Độ sáng bề mặt thấp).
+ HAWB: House Air Waybill (Vận đơn hàng không nội bộ).
+ PAN: Personal Area Network (Mạng cá nhân).
+ NAE: Net Acid Excretion (Bài tiết axit ròng).
+ ADM: Agency Debit Memo (Thư báo ghi nợ đại lý).
+ AFS: Army Fire Service (Sở cứu hỏa quân đội).
...

Post Top Ad