ABV là gì? Ý nghĩa của từ abv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

ABV là gì? Ý nghĩa của từ abv

ABV là gì ?

ABV là “Alcohol By Volume” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ABV

ABV có nghĩa “Alcohol By Volume”, dịch sang tiếng Việt là “Độ cồn”. Dùng để chỉ nồng độ cồn trong bia, nếu chỉ số này càng lớn thì loại bia đó càng mạnh, càng khiến người sử dụng càng mau say hơn.

ABV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ABV là “Alcohol By Volume”.

Một số kiểu ABV viết tắt khác:
+ Assault Breacher Vehicle: Tên của một phương tiện quân sự.
+ Avian bornavirus: Tên một chủng loại vi rút.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ABV:
+ AWOL: Alcohol without liquid (Rượu không chất lỏng).
+ BEV: Battery Electric Vehicle (Xe điện chạy bằng pin).
+ OMV: Orbital Maneuvering Vehicle (Phương tiện cơ động quỹ đạo).
+ PVE: Partial Volume Effect (Hiệu ứng âm lượng một phần).
+ BGG: By God's Grace (Nhờ ơn trời).
...

Post Top Ad