SHE là gì? Ý nghĩa của từ she - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

SHE là gì? Ý nghĩa của từ she

SHE là gì ?

SHE là “Safety, Health, Environment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SHE

SHE có nghĩa “Safety, Health, Environment”, dịch sang tiếng Việt là “An toàn, sức khỏe, môi trường”. Đề cập đến việc đảm bảo an toàn trong lao động, duy trì sức khỏe và bảo vệ môi trường. Nó còn có các kiểu viết khác nhau như là "Environment, health and safety (EHS)", hoặc HSE.

SHE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHE là “Safety, Health, Environment”.

Một số kiểu SHE viết tắt khác:
+ Standard Hydrogen Electrode: Điện cực hydro tiêu chuẩn.
+ Super-Heavy Elements: Nguyên tố siêu nặng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SHE:
+ LSB: Linux Standard Base (Cơ sở tiêu chuẩn Linux).
+ CPE: Carbon Paste Electrode (Điện cực dán carbon).
+ TYC: Standard Roller Chain (Chuỗi con lăn tiêu chuẩn).
+ HBR: Hydrogen bromide (Hydro bromua).
+ VET: Venezuelan Standard Time (Giờ chuẩn Venezuela).
...

Post Top Ad