BAFOG là gì? Ý nghĩa của từ bafog - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

BAFOG là gì? Ý nghĩa của từ bafog

BAFOG là gì ?

BAFOG là “Federal Training Assistance Act” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BAFOG

BAFOG có nghĩa “Federal Training Assistance Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật hỗ trợ đào tạo liên bang”. Có nguồn gốc bởi từ tiếng Đức là Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög).

BAFOG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BAFOG là “Federal Training Assistance Act”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BAFOG:
+ OPT: Optional Practical Training (Đào tạo thực hành tùy chọn).
+ FAA: Federal Aviation Administration (Cục hàng không liên bang).
+ TMS: Training Management System (Hệ thống quản lý đào tạo).
+ PT: Physical Training (Rèn luyện thể chất).
+ USA: Uniform Securities Act (Đạo luật chứng khoán thống nhất).
...

Post Top Ad