BIZ là gì? Ý nghĩa của từ biz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

BIZ là gì? Ý nghĩa của từ biz

BIZ là gì ?

BIZ là “Business” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BIZ

BIZ có nghĩa “Business”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp”. Ngoài ra, business còn có nhiều nghĩa như là: kinh doanh, mua bán, thương mại, nghề nghiệp, công việc...

BIZ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng BIZ là “Business”.

Một số kiểu BIZ viết tắt khác:
+ Berliner Illustrirte Zeitung: Tên tạp chí tin tức của Đức.
+ Ngiri language: Ngôn ngữ Ngiri. Một ngôn ngữ bản địa của Congo, có mã ISO 639-3 là biz.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BIZ:
+ BOS: Business Operating System (Hệ điều hành doanh nghiệp).
+ SMB: Small and Midsize Business (Doanh nghiệp vừa và nhỏ).
+ BPC: Business Process Customization (Tùy chỉnh quy trình nghiệp vụ).
+ OML: Outline Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu phác thảo).
+ ML: Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu).
...

Post Top Ad