BIY là gì? Ý nghĩa của từ biy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

BIY là gì? Ý nghĩa của từ biy

BIY là gì ?

BIY là “Believe In You” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BIY

BIY có nghĩa “Believe In You”, dịch sang tiếng Việt là “Tin tưởng vào bạn”.

BIY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BIY là “Believe In You”.

Một số kiểu BIY viết tắt khác:
+ Believe In Yourself: Tin vào bản thân.
+ Bingley railway station: Ga xe lửa Bingley. Với mã ga là BIY.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BIY:
+ NFR: Northeast Frontier Railway (Đường sắt biên giới Đông Bắc).
+ FCE: First Certificate in English (Chứng chỉ tiếng Anh thứ nhất).
+ WYD: What're You Doing? (Bạn đang làm gì vậy?).
+ K3U: I Love You (Anh yêu em / em yêu anh).
+ KIV: Keep in view (Giữ trong tầm nhìn).
...

Post Top Ad