ARC là gì? Ý nghĩa của từ arc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

ARC là gì? Ý nghĩa của từ arc

ARC là gì ?

ARC là “Audio Return Channel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ARC

ARC có nghĩa “Audio Return Channel”, dịch sang tiếng Việt là “Kênh trả về âm thanh”. Tên một loại cổng nhằm mục đích liên kết, kết nối âm thanh.

ARC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ARC là “Audio Return Channel”.

Một số kiểu ARC viết tắt khác:
+ Adaptive Replacement Cache: Bộ nhớ cache thay thế thích ứng.
+ Authenticated Received Chain: Chuỗi nhận được xác thực.
+ Automatic Reference Counting: Đếm tham chiếu tự động.
+ Advance Reading Copy: Bảng sao đọc trước.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ARC:
+ AMM: Automatic Memory Management (Quản lý bộ nhớ tự động).
+ SCM: Supply Chain Management (Quản lý chuỗi cung cấp).
+ CEM: Channel Electron Multiplier (Kênh nhân điện tử).
+ TYC: Standard Roller Chain (Chuỗi con lăn tiêu chuẩn).
+ TOR: Terms Of Reference (Điều khoản tham chiếu).
...

Post Top Ad