VCN là gì? Ý nghĩa của từ vcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

VCN là gì? Ý nghĩa của từ vcn

VCN là gì ?

VCN là “Virtual Card Number” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VCN

VCN có nghĩa “Virtual Card Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số thẻ ảo”.

VCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VCN là “Virtual Card Number”.

Một số kiểu VCN viết tắt khác:
+ Ventral Cochlear Nucleus: Nhân ốc tai. Thuật ngữ liên quan đến thần kinh học, đề cập đến các sợi thần kinh.
+ Vinyl cyanide: Vinyl xyanua.
+ Video Core Next: Video Core Kế tiếp.
+ Vancouver Community Network: Mạng cộng đồng Vancouver.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VCN:
+ SKL: SKALE Network (Mạng SKALE).
+ VD: Virtual desktop (Máy tính để bàn ảo).
+ RNG: Random Number Generator (Trình tạo số ngẫu nhiên).
+ NFR: Network Flight Recorder (Máy ghi chuyến bay mạng).
+ NTT: Number theoretic transform (Biến đổi lý thuyết số).
...

Post Top Ad