YIP là gì? Ý nghĩa của từ yip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

YIP là gì? Ý nghĩa của từ yip

YIP là gì ?

YIP là “Youth International Party” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YIP

YIP có nghĩa “Youth International Party”, dịch sang tiếng Việt là “Đảng thanh niên quốc tế”.

YIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YIP là “Youth International Party”.

Một số kiểu YIP viết tắt khác:
+ Yeast Integrating Plasmid: Men tích hợp plasmid.

Gợi ý viết tắt liên quan đến YIP:
+ GMI: Graphic Measures International (Các biện pháp đồ họa quốc tế).
+ PTY: Tocumen International Airport (Sân bay quốc tế Tocumen).
+ VYF: Vietnam Youth Federation (Liên đoàn Thanh niên Việt Nam).
+ HIS: Hangzhou International School (Trường quốc tế Hàng Châu).
+ YEP: Youth Employment Programme (Chương trình việc làm thanh niên).
...

Post Top Ad