MOD là gì? Ý nghĩa của từ mod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

MOD là gì? Ý nghĩa của từ mod

MOD là gì ?

MOD là “Moderator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOD

MOD có nghĩa “Moderator”, dịch sang tiếng Việt là “Người điều hành”. Trong diễn đàn và các trang hội nhóm trên mạng xã hội thì từ này xuất hiện khá nhiều. "Mod" là một trong những người đứng đầu, điều hành, quản lý nội dung và các thành viên khác.

MOD là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MOD là “Moderator”.

Một số kiểu MOD viết tắt khác:
+ Modulo: Mô-đun. Modulo là tên phép toán tính số dư của phép chia 2 số.
+ Maximum Operating Depth: Độ sâu hoạt động tối đa.
+ Model Organism Database: Cơ sở dữ liệu sinh vật mẫu.
+ Media On Demand: Phương tiện theo yêu cầu.
+ Multicultural Organization Development: Phát triển tổ chức đa văn hóa.
+ Masters Of Deception: Bậc thầy về lừa dối. Tên của một nhóm tin tặc tại Hoa Kỳ.
+ Ministry Of Defence: Bộ quốc phòng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MOD:
+ POH: Pilot's Operating Handbook (Sổ tay vận hành của phi công).
+ MOC: Model Of Computation (Mô hình tính toán).
+ COP: Computer Operating Properly (Máy tính hoạt động đúng cách).
+ LOI: Loss On Ignition (Tổn thất khi đánh lửa).
+ OL: Operating Loss (Tổn thất hoạt động).
...

Post Top Ad