MA là gì? Ý nghĩa của từ ma - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

MA là gì? Ý nghĩa của từ ma

MA là gì ?

MA là “Master of Arts” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MA

MA có nghĩa “Master of Arts”, dịch sang tiếng Việt là “Thạc sĩ nghệ thuật”. Trong tiếng Latin thì nó là Magister Artium, tức những người có bằng cấp trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Có thể kể đến như: lịch sử, văn học, ngôn ngữ, khoa học chính trị, ngoại giao, xã hội học, nhân học...

MA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MA là “Master of Arts”.

Một số kiểu MA viết tắt khác:
+ Massachusetts: Tên một tiểu bang của Hoa Kỳ.
+ Moving-Average: Trung bình động. Tên một phương pháp sử dụng trong thống kê.
+ Mechanical Alloying : Hợp kim cơ học. Một kỹ thuật sản xuất hợp kim.
+ Mechanical Advantage: Lợi thế cơ học.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MA:
+ CDM: Charge Description Master (Người quản lý mô tả khoản phí).
+ FAB: Feature Advantage Benefit (Tính năng, Ưu điểm, Lợi ích).
+ MPM: Master of Project Management (Thạc sĩ quản lý dự án).
+ SMF: Site Master File (Hồ sơ tổng thể của nhà sản xuất).
...

Post Top Ad