HITECH là gì? Ý nghĩa của từ hitech - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

HITECH là gì? Ý nghĩa của từ hitech

HITECH là gì ?

HITECH là “High Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HITECH

HITECH có nghĩa “High Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ cao”.

HITECH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HITECH là “High Technology”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HITECH:
+ HRA: High Redundancy Actuation (Đánh giá dự phòng cao).
+ SGT: Society of Glass Technology (Hiệp hội công nghệ thủy tinh).
+ HD: High Definition (Độ nét cao).
+ NTT: New Technology Train (Tàu công nghệ mới).
+ SAIT: Southern Alberta Institute of Technology (Học viện công nghệ Nam Alberta).
...

Post Top Ad