DID là gì? Ý nghĩa của từ did - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

DID là gì? Ý nghĩa của từ did

DID là gì ?

DID là “Dissociative Identity Disorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DID

DID có nghĩa “Dissociative Identity Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn nhận dạng phân ly”. Hay còn được biết đến với tên gọi "rối loạn đa nhân cách", một dạng trình trạng liên quan đến rối loạn tâm thần.

DID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DID là “Dissociative Identity Disorder”.

Một số kiểu DID viết tắt khác:
+ Direct Inward Dialing: Quay số nội bộ trực tiếp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DID:
+ DPP: Direct Participation Program (Chương trình tham gia trực tiếp).
+ DDL: Direct Download Link (Liên kết tải xuống trực tiếp).
+ FND: Functional Neurological Disorder (Rối loạn thần kinh chức năng).
+ DTH: Direct To Home (Trực tiếp đến nhà).
+ ICD: Impulse Control Disorder (Rối loạn kiểm soát xung động).
...

Post Top Ad