DCOD là gì? Ý nghĩa của từ dcod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

DCOD là gì? Ý nghĩa của từ dcod

DCOD là gì ?

DCOD là “Data Cube on Demand” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCOD

DCOD có nghĩa “Data Cube on Demand”, dịch sang tiếng Việt là “Khối dữ liệu theo yêu cầu”.

DCOD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCOD là “Data Cube on Demand”.

Một số kiểu DCOD viết tắt khác:
+ Dân Chơi Or Die: Tên của một nhóm bao gồm các thành viên trong dòng nhạc Underground.
+ Demolition Control Overlay District: Quận lớp phủ kiểm soát phá dỡ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DCOD:
+ MOD: Media On Demand (Phương tiện theo yêu cầu).
+ OOC: Out Of Control (Ngoài tầm kiểm soát).
+ PSC: Port State Control (Kiểm soát trạng thái cảng).
+ ROA: Return On Assets (Tỷ số lợi nhuận trên tài sản).
+ POD: Print On Demand (In theo yêu cầu).
+ DAQ: Data Acquisition (Thu thập dữ liệu).
...

Post Top Ad