DAW là gì? Ý nghĩa của từ daw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

DAW là gì? Ý nghĩa của từ daw

DAW là gì ?

DAW là “Digital Audio Workstation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DAW

DAW có nghĩa “Digital Audio Workstation”, dịch sang tiếng Việt là “Máy trạm âm thanh kỹ thuật số”. Tên một thiết bị điện tử dùng để ghi, chỉnh sửa, cũng như sản xuất các tệp âm thanh.

DAW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAW là “Digital Audio Workstation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DAW:
+ ARC: Audio Return Channel (Kênh trả về âm thanh).
+ CDO: Chief Digital Officer (Giám đốc kỹ thuật số).
+ DLP: Digital Light Processing (Xử lý ánh sáng kỹ thuật số).
+ DAM: Digital Asset Management (Quản lý tài sản kỹ thuật số).
+ DAP: Digital Audio Player (Trình phát âm thanh kỹ thuật số).
...

Post Top Ad