BLVD là gì? Ý nghĩa của từ blvd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

BLVD là gì? Ý nghĩa của từ blvd

BLVD là gì ?

BLVD là “Boulevard” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BLVD

BLVD có nghĩa “Boulevard”, dịch sang tiếng Việt là “Đại lộ”.

BLVD là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng BLVD là “Boulevard”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BLVD:
+ BCI: Brain–Computer Interface (Giao diện não - máy tính).
+ BPC: Bits Per Component (Bit trên mỗi thành phần).
+ LWB: Left Wingback (Hậu vệ cánh trái).
+ LFC: Liverpool Football Club (Câu lạc bộ bóng đá Liverpool).
+ VIF: Variance Inflation Factor (Hệ số phóng đại phương sai).
...

Post Top Ad