CAP là gì? Ý nghĩa của từ cap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

CAP là gì? Ý nghĩa của từ cap

CAP là gì ?

CAP là “Caption” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CAP

CAP có nghĩa “Caption”, dịch sang tiếng Việt là “Chú thích”.

CAP là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng CAP là “Caption”.

Một số kiểu CAP viết tắt khác:
+ Captain: Đội trưởng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CAP:
+ CCMS: Component Content Management System (Hệ thống quản trị nội dung thành phần).
+ CMP: Certificate Management Protocol (Giao thức quản lý chứng chỉ).
+ ASA: Advertising Standards Authority (Cơ quan tiêu chuẩn quảng cáo).
+ ADM: Arrow Diagramming Method (Phương pháp sơ đồ mũi tên).
+ PA: Personal Assistant (Trợ lý riêng).
...

Post Top Ad