ER là gì? Ý nghĩa của từ er - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

ER là gì? Ý nghĩa của từ er

ER là gì ?

ER là “Employee Relations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ER

ER có nghĩa “Employee Relations”, dịch sang tiếng Việt là “Quan hệ nhân viên”.

ER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ER là “Employee Relations”.

Một số kiểu ER viết tắt khác:
+ Emergency Room: Phòng cấp cứu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ER:
+ ECR: Engine Control Room (Phòng điều khiển động cơ).
+ ESS: Employee Self-Service (Nhân viên tự phục vụ).
+ ECO: Ecology (Sinh thái học).
+ EOD: End of day (Cuối ngày).
+ RNG: Random Number Generator (Trình tạo số ngẫu nhiên).
...

Post Top Ad