NM là gì? Ý nghĩa của từ nm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

NM là gì? Ý nghĩa của từ nm

NM là gì ?

NM là “Nanometer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NM

NM có nghĩa “Nanometer”, dịch sang tiếng Việt là “Nanômét”.

NM là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng NM là “Nanometer”.

Một số kiểu NM viết tắt khác:
+ Never Mind: Đừng bận tâm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NM:
+ NIL: Nothing (Không có gì cả).
+ NFR: Non Functional Requirement (Yêu cầu phi chức năng).
+ M3: Cubic Metre (Mét khối).
+ MCA: Missed Call Alert (Cảnh báo cuộc gọi nhỡ).
+ MES: Messenger (Tin nhắn).
+ ML: Milliliter (Mi li lít).
...

Post Top Ad