BATE là gì? Ý nghĩa của từ bate - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

BATE là gì? Ý nghĩa của từ bate

BATE là gì ?

BATE là “Borisov Automobile and Tractor Electronics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BATE

BATE có nghĩa “Borisov Automobile and Tractor Electronics”, dịch sang tiếng Việt là “Borisov Ô tô và Máy kéo Điện tử”. Tên của một câu lạc bộ bóng đá tại Belarus.

BATE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BATE là “Borisov Automobile and Tractor Electronics”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BATE:
+ OBG: Obstetrics and Gynecology (Sản khoa và Phụ khoa).
+ BIO: Biography (Tiểu sử).
+ BCE: Before the Common Era (Trước công nguyên).
+ EXT: Extended File System (Hệ thống tệp mở rộng).
+ ER: Employee Relations (Quan hệ nhân viên).
+ ESI: Electrospray Ionization (Ion hóa tia điện).
...

Post Top Ad