DIP là gì? Ý nghĩa của từ dip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

DIP là gì? Ý nghĩa của từ dip

DIP là gì ?

DIP là “Dual In-line Package” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DIP

DIP có nghĩa “Dual In-line Package”, dịch sang tiếng Việt là “Gói nội tuyến kép”.

DIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DIP là “Dual In-line Package”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DIP:
+ SSOP: Shrink Small-Outline Package (Thu nhỏ gói phác thảo nhỏ).
+ DCLTR: Decluttering (Phân loại, dọn dẹp, tối giản).
+ DFL: Degree of Financial Leverage (Mức độ đòn bẩy tài chính).
+ IN4: Info (Thông tin).
+ POC: Proof Of Concept (Chứng minh khái niệm).
...

Post Top Ad