BOE là gì? Ý nghĩa của từ boe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

BOE là gì? Ý nghĩa của từ boe

BOE là gì ?

BOE là “Bank Of England” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOE

BOE có nghĩa “Bank Of England”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng của nước Anh”. Tên ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh.

BOE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOE là “Bank Of England”.

Một số kiểu BOE viết tắt khác:
+ Barrel of Oil Equivalent: Thùng dầu tương đương. Tên đơn vị năng lượng.
+ Basis Of Estimate: Cơ sở ước tính.
+ Buffered Oxide Etch: Chất khắc oxit đệm.
+ Blue Ocean Event: Sự kiện Đại dương xanh.
+ Bill Of Exchange: Hối phiếu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BOE:
+ POM: Princeton Ocean Model (Mô hình Đại dương Princeton).
+ CAB: Cambodia Asia Bank (Ngân hàng Campuchia Châu Á).
+ NBV: National Bank of Vanuatu (Ngân hàng quốc gia Vanuatu).
+ BOB: Bank of Botswana (Ngân hàng Botswana).
+ SBC: System Basis Chip (Chip cơ sở hệ thống).
...

Post Top Ad