CR là gì? Ý nghĩa của từ cr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

CR là gì? Ý nghĩa của từ cr

CR là gì ?

CR là “Conversion Rate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CR

CR có nghĩa “Conversion Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ chuyển đổi”.

CR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CR là “Conversion Rate”.

Một số kiểu CR viết tắt khác:
+ Credit Record: Hồ sơ tín dụng.
+ Control Register: Đăng ký kiểm soát.
+ Cognitive Robotics: Robot nhận thức.
+ Cognitive Radio: Vô tuyến nhận thức.
+ Cristiano Ronaldo: Tên một cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Bồ Đào Nha.
+ Carriage Return: Vận chuyển trở lại.
+ Code Review: Đánh giá mã.
+ Critically Endangered: Cực kỳ nguy cấp.
+ Computed Radiography: Chụp X quang điện toán.
+ Calorie Restriction: Hạn chế calo.
+ Complex Resistivity: Điện trở suất phức tạp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CR:
+ SPC: Statistical Process Control (Kiểm soát quá trình thống kê).
+ OOC: Object-Oriented Code (Mã hướng đối tượng).
+ LP: Long-Playing record (Đĩa dài).
+ ACE: Arbitrary Code Execution (Thực thi mã tùy ứng).
+ NRT: Net Register Tonnage (Trọng tải đăng ký ròng).
+ FRO: Fixed Return Option (Tùy chọn hoàn vốn cố định).
...

Post Top Ad