GDA là gì? Ý nghĩa của từ gda - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

GDA là gì? Ý nghĩa của từ gda

GDA là gì ?

GDA là “Guideline Daily Amount” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GDA

GDA có nghĩa “Guideline Daily Amount”, dịch sang tiếng Việt là “Số tiền hàng ngày theo hướng dẫn”.

GDA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GDA là “Guideline Daily Amount”.

Một số kiểu GDA viết tắt khác:
+ Global Development Alliance: Liên minh Phát triển Toàn cầu.
+ Grand Democratic Alliance: Liên minh dân chủ lớn. Một liên minh chính trị ở Pakistan.
+ Gwadar Development Authority: Cơ quan phát triển Gwadar.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GDA:
+ GPMS: Global Production Management System (Hệ thống quản lý sản xuất toàn cầu).
+ FETA: Forth Estuary Transport Authority (Cơ quan vận tải Forth Estuary).
+ CXD: Career Exploration and Development (Khám phá và phát triển nghề nghiệp).
+ SQA: Scottish Qualifications Authority (Cơ quan cấp chứng chỉ Scotland).
...

Post Top Ad