ITS là gì? Ý nghĩa của từ its - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

ITS là gì? Ý nghĩa của từ its

ITS là gì ?

ITS là “Intelligent Transportation System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITS

ITS có nghĩa “Intelligent Transportation System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống giao thông thông minh”.

ITS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITS là “Intelligent Transportation System”.

Một số kiểu ITS viết tắt khác:
+ Integrated Truss Structure: Cấu trúc giàn tích hợp.
+ Interrupted Time Series: Chuỗi thời gian bị gián đoạn.
+ Incompatible Timesharing System: Hệ thống chia sẻ thời gian không tương thích.
+ Internal Transcribed Spacer: Bộ đệm phiên mã bên trong.
+ Intelligent Tutoring System: Hệ thống dạy kèm thông minh.
+ Issue Tracking System: Hệ thống theo dõi sự cố.
+ Internationalization Tag Set: Bộ thẻ quốc tế hóa.
+ International Trade Secretariat: Ban thư ký thương mại quốc tế.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ITS:
+ ESS: Executive Support System (Hệ thống hỗ trợ điều hành).
+ IG: Integrated graphics (Đồ họa tích hợp).
+ SMB: System Management Bus (Bus quản lý hệ thống).
+ KRIS: Klamath Resource Information System (Hệ thống thông tin tài nguyên Klamath).
+ HRMS: Human Resources Management System (Hệ thống quản lý nguồn nhân lực).
+ UT: Universal Time (Giờ quốc tế).
...

Post Top Ad