OPT là gì? Ý nghĩa của từ opt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

OPT là gì? Ý nghĩa của từ opt

OPT là gì ?

OPT là “Optional Practical Training” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OPT

OPT có nghĩa “Optional Practical Training”, dịch sang tiếng Việt là “Đào tạo thực hành tùy chọn”. Nó đại loại giống như một loại giấy phép được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cấp, mà theo đó cho phép sinh viên làm việc tại đây.

OPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OPT là “Optional Practical Training”.

Một số kiểu OPT viết tắt khác:
+ Oral Pressure Therapy: Liệu pháp áp lực miệng.
+ Optical Projection Tomography: Chụp cắt lớp chiếu quang học.
+ Outdoor Payment Terminal: Thiết bị đầu cuối thanh toán ngoài trời.
+ Operation Prime Time: Giờ chính hoạt động.
+ Optimized Production Technology: Công nghệ sản xuất tối ưu hóa.
+ Option key: Phím tự chọn.
+ Overseas Passenger Terminal: Nhà ga hành khách nước ngoài.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OPT:
+ TMS: Training Management System (Hệ thống quản lý đào tạo).
+ ROA: Raman Optical Activity (Hoạt động quang học Raman).
+ SGT: Society of Glass Technology (Hiệp hội công nghệ thủy tinh).
+ FRO: Fixed Return Option (Tùy chọn hoàn vốn cố định).
...

Post Top Ad