SOE là gì? Ý nghĩa của từ soe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

SOE là gì? Ý nghĩa của từ soe

SOE là gì ?

SOE là “State-Owned Enterprise” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SOE

SOE có nghĩa “State-Owned Enterprise”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp nhà nước”.

SOE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SOE là “State-Owned Enterprise”.

Một số kiểu SOE viết tắt khác:
+ Splicing by Overhang Extension: Nối bằng phần mở rộng nhô ra.
+ Standard Operating Environment: Môi trường hoạt động tiêu chuẩn.
+ Society of Operations Engineers: Hiệp hội kỹ sư vận hành.
+ Special Operations Executive: Điều hành hoạt động đặc biệt.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SOE:
+ COP: Computer Operating Properly (Máy tính hoạt động đúng cách).
+ FOB: Forward Operating Base (Cơ sở hoạt động chuyển tiếp).
+ BOS: British Orthodontic Society (Hiệp hội chỉnh nha Anh).
+ MOP: Maintenance Operations Protocol (Giao thức hoạt động bảo trì).
...

Post Top Ad